תקנון ספריה

 

תוכן עניינים

 

1.        כללי 3

1.1.              קוראי חוץ. 3

2.        יעדים ומטרות.. 3

3.        האוסף ומבנהו 3

4.        איתור מידע בספריה. 5

5.        הדרכות.. 5

6.        מדיניות הספריה. 6

6.1.              מדיניות השאלה. 6

6.1.1.                זכאות.. 6

6.1.2.                סודיות קוראים. 6

6.1.3.                נהלי השאלה ותקופת ההשאלה. 6

6.1.4.                הזמנת ספר. 7

6.1.5.                הארכת השאלה. 7

6.1.6.                החזרת פריטים. 8

6.1.7.                    חסימת קורא. 8

6.1.8.                קנסות.. 8

6.1.9.                נוהל תשלום קנסות.. 9

6.1.10.              אובדן והשחתה. 9

6.1.11.              סיום לימודים. 9

6.2.              מדיניות השאלה בין-ספרייתית.. 9

6.3.              מדיניות הרכש ופיתוח האוסף של הספריה. 10

6.3.1.                מטרות.. 10

6.3.2.                מערכות מידע פנימיות וחיצוניות.. 10

6.3.3.                עקרון החופש האינטלקטואלי 10

6.3.4.                הגופים המטפלים ברכש ופיתוח האוסף. 10

6.3.5.                מדיניות כללית לפיתוח האוסף לפי סוגי חומר. 11

6.3.5.1.                 קריטריונים לרכישת פריטים, מכל סוג שהוא, עבור אוסף הספריה. 11

6.3.5.2.                 ספרים. 11

6.3.5.3.                 כתבי-עת.. 11

6.3.5.4.                 עיתונים יומיים. 11

6.3.5.5.                 תדפיסים. 12

6.3.5.6.                 עבודות לתואר שני ושלישי 12

6.3.5.7.                 מפות.. 12

6.3.5.8.                 סרטים. 12

6.3.5.9.                 תקליטורים. 13

6.3.5.9.1.                    תקליטורי יעץ. 13

6.3.5.9.1.1.                        תקליטורים שהנם מאגרי מידע. 13

6.3.5.9.1.2.                        תקליטורים שהם מאגרי תמונות.. 13

6.3.5.9.2.                    תוכנות.. 13

6.3.6.                אוספים מיוחדים. 13

6.3.6.1.                    שפות.. 13

6.3.6.2.                    פרסומי המכללה. 14

6.3.6.3.                    פרסומי המכללות להכשרת מורים. 14

6.3.6.4.                    פרסומים פופולאריים. 14

6.3.7.                ריבוי עותקים. 14

6.3.8.                פרסומים ממשלתיים. 14

6.3.9.                מתנות ותרומות.. 15

6.3.9.1.                 מתנות ספרים וכתבי-עת.. 15

6.3.9.2.                 תרומות כספיות.. 15

6.3.9.3.                 הוקרת התרומה. 15

7.        דילול האוסף. 16

8.        צוות העובדים. 16

8.1.              תרשים ארגוני 16

9.        מועדי ושעות פעילות הספריה. 16

10.         פתיחת כרטיס קורא. 17

11.         תאים לאחסון תיקים. 17

12.         כללי התנהגות בספריה. 17

13.         שירותים נוספים. 18

14.         שינויים בתקנון 18

15.         חלות התקנון 18

16.         אחריות לקיום התקנון 18

 

 

 

 

 

 

1.     כללי

 

 

שירותי הספריה ניתנים אך ורק לסטודנטים הלומדים במכללה ולאנשי הסגל האקדמי והמנהלי. סטודנטים או תלמידים של מוסדות אחרים יוכלו לקבל שירותי ספריה, מלבד השאלה, רק אם קיים הסדר עם המוסד האקדמי או החינוכי אליו הם שייכים.

 

1.1.         קוראי חוץ

 

קוראים המעוניינים להשתמש בספריה יוכלו לעשות זאת תמורת תשלום של 60 ₪ לביקור חד-פעמי או 600 ₪ למינוי שנתי. בתמורה לתשלום הקוראים יוכלו לעיין בספרים ובכתבי-עת אך לא להשאילם.

 

2.       יעדים ומטרות

 

היעד המרכזי של ספריית המכללה הוא להעמיד לרשות המורים, הסטודנטים והעובדים במסגרת המוסד מגוון רחב של משאבי מידע באופן יעיל ונוח לשימוש. הגישה למרבית החומר היא חופשית ובמדף פתוח.

 

3.       האוסף ומבנהו

 

באוסף הספרייה פריטים ספריים ולא-ספריים הכוללים:

1.     ספרים

2.     כתבי-עת

3.     שקופיות

4.     סרטים

5.     תקליטורי תוכנות

6.     תזות ותלב"סים (תכניות לימודים בית-ספריות הנכתבות כחלק מהדרישות לקבלת תעודת הוראה)

.

הפריטים השונים מצויים באוספים שונים הכוללים את האוסף הכללי וכן אוספים מיוחדים: יעץ, שמורים, מדיה וכתבי-עת.

 

באוסף הכללי מצוי מרבית אוסף הספרים העומד לרשות הקוראים במדף פתוח שהגישה אליו חופשית. הפריטים מהאוסף הכללי ניתנים להשאלה למשך 14 יום.

במדור שמורים מצויים ספרים, שהם קריאת חובה בקורסים השונים. הפריטים מאוסף השמורים אינם ניתנים להשאלה. במקרים חריגים ניתן לשאול פריט למשך לילה בלבד.

באוסף התזות והתלב"סים מצוי אוסף התזות באדריכלות והתלב"סים מהמחלקות השונות. הפריטים מאוסף התזות והתלב"סים אינם ניתנים להשאלה.

במדור המדיה נמצא החומר הלא-ספרי של הספרייה וכן מתוחזק מאגר המידע החזותי. במדור זה מצוי אוסף השקופיות, אוסף הסרטים הכוללים סרטי קולנוע שונים וכן סרטים לימודיים ומספר מפות. הפריטים מאוסף המדיה אינם ניתנים להשאלה.

מאגר המידע החזותי כולל כיום כ-20,000 שקופיות סרוקות. המאגר מתופעל באמצעות תוכנת Portfoilo המאפשרת חיפוש לפי שם האמן, שם היצירה, תקופה ומילת מפתח. כמו כן, מאפשרת התוכנה בניית גלריה אישית הניתנת לשמירה ולהסבה למצגת. המאגר מיועד לצורכי הוראה ולימוד של קהיליית המכללה. ניתן להגיע אל דף הבית של המאגר באמצעות האינטרנט על-ידי שם משתמש וסיסמא, שניתן לקבלם בספריה.

אוסף היעץ כולל אנציקלופדיות, מילונים ומדריכים בתחומים רבים ומגוונים. הפריטים מאוסף היעץ אינם ניתנים להשאלה.

בדלפק היעץ יוכלו הסטודנטים ואנשי הסגל לקבל סיוע באופן אישי או במסגרת הדרכה קבוצתית בשימוש נכון ויעיל במשאבי הספרייה.

במדור כתבי-עת ישנם כ-100 כתבי-עת שוטפים המרוכזים במפלס כתבי-עת. כתבי-העת של השנה השוטפת מסודרים במדפי התצוגה והחוברת האחרונה מכל כתב-עת מוצגת בחזית מדפי התצוגה. כתבי-עת כרוכים ניתנים להשאלה למשך שבוע ; כתבי-עת של השנה השוטפת אינם ניתנים להשאלה.

 

 

 

4.       איתור מידע בספריה

 

הדרך לאיתור מידע על הפריטים באוסף הספריה היא באמצעות רשת המחשבים. המערכת הממוחשבת של הספרייה כוללת:

1.     הקטלוג הממוחשב – "אלף". קטלוג הספרייה הממוחשב כולל: מידע על ספרים, כתבי-עת והפניות לחומר אור-קולי. החיפוש בקטלוג הממוחשב יכול להתבצע לפי מחבר, כותר של ספר, נושא (מילת מפתח או מספר מיון). המערכת נגישה כיום מכל המחשבים ברחבי הספריה וממחשבים ביתיים דרך האינטרנט.

2.     עמדות מחשב המקושרות לרשת האינטרנט.

3.     מאגרי מידע עדכניים מקוונים הנמצאים ברשת והעומדים לרשות הקהל ומאפשרים דליית מיידע בתחומים רבים ובשפות שונות. המאגרים לחיפוש מאמרים בעברית: המפתח לכתבי-עת בעברית של אוניברסיטת חיפה, רמב"י, המאגרים לחיפוש מאמרים באנגלית ובשפות לועזיות אחרות:

Ebsco-Academic Search Complete

Ebsco-Art & Architecture Source

Ebsco-Education Source

Jstor

OnArchitecture

 

חלק מהמאגרים מכילים מאמרים בטקסט מלא (full text). כמו כן, מצויים באוסף הספריה מאגרים מקומיים בתחומים רבים ומגוונים. המאגרים ניתנים לגישה מכל המחשבים בספריה. לסטודנטים ולחברי הסגל ניתנת אפשרות כניסה מן הבית באמצעות שם משתמש וסיסמה, שאותם ניתן לקבל בספריה.

4.     מילונים – מילון רב-מילים המקוון.

 

5.     הדרכות

 

בחודש הראשון בכל סמסטר מקיימת הספרייה הדרכות קבוצתיות להכרת הספרייה, השירותים הניתנים בה והמשאבים שבתוכה. הדרכה פרטנית ניתנת לאורך כל השנה. סיורים להכרת הספרייה נערכים בחודש הראשון ללימודים. כמו כן, מתקיימים שיעורי הדרכה ביבליוגראפיים על מערכות המידע שבספריה במסגרת הלימודים בתיאום עם כל מרצה המעוניין בכך.

 

6.     מדיניות הספריה

6.1.   מדיניות השאלה

 

6.1.1.   זכאות

 

שירותי ההשאלה מיועדים לאנשי הסגל, הסטודנטים והעובדים במכללה.

שאילת הספרים היא אישית ואיננה ניתנת להעברה לקורא אחר.

(שאילת ספרים ופריטים אחרים מותנית בהצגת כרטיס קורא, כרטיס סטודנט או כרטיס עובד)

סטודנטים ועובדים רשאים לשאול עד 5 פריטים בו זמנית מאוסף הספריה למשך תקופות שונות בהתאם לסוג הפריט.

מרצים ועוזרי הוראה רשאים לשאול עד 10 פריטים בו זמנית מאוסף הספריה למשך תקופות זמן בהתאם לסוג הפריט.

קוראים שלא פתחו כרטיס ספריה ונרשמו במחשב הספריה לא יוכלו לשאול ספרים.

 

6.1.2.   סודיות קוראים

 

הספריה אינה מוסרת לקורא סטודנט או מורה פרטים על קורא/ת אחר/ת או על פרטי השאלותיו/ה.

 

6.1.3.   נהלי השאלה ותקופת ההשאלה

 

בספריה מצויים פריטים מסוגים שונים שמיקומם באוספים שונים. ספרים המצויים באוספים מסוימים מסומנים באמצעות תווית צבעונית המודבקת בגב הספר. להלן רשימת האוספים, הסימונים ותקופת ההשאלה בהתאם:

 

 

 

 

שם האוסף

צבע התווית

תקופת ההשאלה בימים

יעץ

אדום

לא להשאלה

כללי

ללא סימון

14 ימים

כתבי-עת כרוכים

ללא סימון

7 ימים

כתבי-עת שוטפים

ללא סימון

לא להשאלה

מפות

ללא סימון

לשיעור בלבד

סרטים

ללא סימון

לא להשאלה

שמורים

אפור

לילה

שמורים

שחור

לא להשאלה

שמורים

סגול

3 ימים

תיזות ותלב"סים

סימון על גב הספר

לא להשאלה

 

אין להוציא כל פריט שהוא מאוסף הספריה ללא רישום ו/או ביקורת בדלפק ההשאלה.

בעת ההשאלה נרשם על הספר מועד ההשאלה. באחריות הקורא לחשב את מועד ההחזרה בהתאם לתקופת ההשאלה המותרת לאותו סוג הפריט.

 

6.1.4.   הזמנת ספר

 

הזמנת ספר מאוסף הספריה שהנו מושאל אצל קורא אחר תעשה באופן עצמאי דרך קטלוג הספריה או במידת הצורך על-ידי הספרנים בדלפק ההשאלה.

הקורא שממנו הוזמן הספר חייב להחזירו לספריה בתקופת זמן כזו שמשך הזמן שהספר היה ברשותו לא יעלה על שבעה ימים.

עם קבלת הספר המזמין יקבל הודעה בדואר אלקטרוני או טלפונית מהספריה.

הספר ישמר בדלפק ההשאלה עבור המזמין במשך 3 ימים.

ספר מוזמן לא יושאל לסטודנט אחר, אלא אם יציג ייפוי כוח מטעם המזמין.

 

6.1.5.   הארכת השאלה

 

קורא אשר מעוניין להאריך את הספרים שברשותו לתקופה נוספת יוכל לעשות זאת באופן עצמאי בקטלוג הספריה או בדלפק ההשאלה. ניתן גם להאריך את תקופת ההשאלה של הפריטים המושאלים באמצעות הטלפון במספר: 04-8562547.

ניתן להאריך ספרים רק במידה ואינם מוזמנים על-ידי קורא אחר.

לא ניתן להאריך פריטים שמועד החזרתם עבר.
בספריה מופעלת הארכה אוטומטית למשך 60 יום עבור ספרים מהאוסף הכללי. בתום 60 יום יש להחזיר את הספרים. קורא המעוניין בכך יוכל להשאילם שוב לתקופה נוספת.

 

6.1.6.   החזרת פריטים

 

יש להחזיר את הפריטים במועד ההחזרה המיועד.

באחריותו של כל קורא לוודא את יום ההחזרה ושעת ההחזרה וכל שינוי שחל בהם. שעת החזרת הספרים היא עד השעה 10:00 ביום ההחזרה.

החזרת הספרים תתבצע בדלפק ההשאלה.

באחריות הקורא לוודא שאכן ספריו הוחזרו.

ישנה גם אפשרות להחזיר ספרים בתיבת ההחזרות.

 

6.1.7.   חסימת קורא

 

זכויות השאלה של קורא יחסמו במקרים הבאים: איחור בהחזרת ספרים, אי החזרת ספרים מוזמנים, חוב כספי לספריה או למכללה, עד להסדרת העניין.

 

6.1.8.   קנסות

 

קורא שאחר בהחזרת פריטים מושאלים מאוסף הספריה יחויב בקנס כספי המחושב על בסיס יומי הכולל ימי שישי, שבתות, חגים וחופשות שבהם הספריה סגורה. סופי שבוע, דהיינו שישי שבת יחשבו ליום אחד.

גובה הקנס על איחור הוא 5 ₪ ליום איחור.

איחור בשעת ההחזרה יחשב כיום איחור נוסף.

בתקופת הבחינות – פריטים מוזמנים שיחזרו באיחור ישאו כפל קנס.

 

 

 

6.1.9.   נוהל תשלום קנסות

 

המאחר בהחזרת פריטים יקבל מהספריה שובר תשלום בגובה הקנס. יש לשלם את שובר הקנס בקופה במחלקת כספים ולהביא את הקבלה לספריה. רק לאחר הסדרת התשלום יזוכה הקורא בהחזרת הפריט.

באחריות הקורא לוודא שעות קבלת הקהל בקופה.

 

6.1.10.          אובדן והשחתה

 

קורא המאבד פריט מאוסף הספריה ייקנס בשווי הקניה של הפריט ביום הודעתו על אבדנו.

לחילופין יוכל הקורא להביא פריט זהה שרכש.

קורא שקיבל פריט מושחת יודיע על כך לספריה בטרם שאילתו.

 

6.1.11.          סיום לימודים

 

בתום הלימודים חייב כל סטודנט להמציא אישור מהספריה באמצעות "טופס טיולים" למינהל האקדמי על החזרת הפריטים המושאלים והסדרת קנסתיו.

קורא שסיים לימודיו יקבל טופס מהספריה המאשר את סגירת כרטיס הקורא שלו. באמצעות הטופס יוכל הקורא לקבל מקופת המכללה את צ'ק הפיקדון אותו הפקיד כאשר פתח את כרטיס הקורא בספריה.

 

6.2.   מדיניות השאלה בין-ספרייתית

 

בספריה קיים שירות השאלה בין-ספרייתי עם ספריית אוניברסיטת חיפה, ספריית הטכניון וכן עם ספריות אחרות של מכללות החברות במאגד המכללות. השירות מאפשר לקוראים להזמין ספרים וצילומי מאמרים - ללא תשלום, מאוספי ספריות אלה.

 

6.3.   מדיניות הרכש ופיתוח האוסף של הספריה

 

6.3.1.   מטרות

 

מטרת מדיניות הרכש של ספריית מכללת ויצו היא לקדם, להרחיב ולפתח את אוסף פריטי המידע הרלוונטיים למכללה לצורכי ההוראה והמחקר במגוון האפשרויות המרבי.

להוות תשתית ותמיכה ביבליוגרפית בתוכנית הלימודים במכללה.

להקנות לקהל היעד אפשרות להרחבת הדעת בתחומים שאינם קשורים בתוכנית הלימודים.

לשקף באוספיה את ההתפתחות החברתית, התרבותית והאומנותית של מדינת ישראל בפרט וההתפתחות האוניברסאלית בכלל בתחומים אלה.

 

6.3.2.   מערכות מידע פנימיות וחיצוניות

 

מדיניות הרכש מתוכננת כך שתבטיח שיווי משקל בין בניית האוספים של הספריה עצמה מפריטי מידע שיימצאו בה מצד אחד, ומשימוש במערכות מידע וספריות חיצוניות  מצד שני.

 

6.3.3.   עקרון החופש האינטלקטואלי

 

הספריה רואה חובה לעצמה להציג כל חומר ללא הפעלה של צנזורה, ועל פי עקרון של חופש המידע.

 

6.3.4.   הגופים המטפלים ברכש ופיתוח האוסף

 

לכל מחלקה ישנו מתאם עם הספריה האחראי על ריכוז פניות מורי המחלקה לבקשות רכש אותן הוא מעביר לאחר אישורו אל הספריה. רכש הפריטים בספריה מבוצע ע"י מנהל הספריה.

 

6.3.5.   מדיניות כללית לפיתוח האוסף לפי סוגי חומר

6.3.5.1.        קריטריונים לרכישת פריטים, מכל סוג שהוא, עבור אוסף הספריה

 

תקציב הרכש של הספריה יחולק לטובת המחלקות השונות, לרבות רכישות של הספריה, באופן יחסי על בסיס החלטות ועדת הספריה ובהתאם לתוכנית הלימודים השנתית ולחלקה היחסי של המחלקה בתוכנית זו.

 

סדר רכישת פריטים לאוסף הספריה יהיה על-פי העדיפות הבאה:

 

  1. מיידי - פריטי חובה לקורסים הנלמדים במכללה.
  2. דחוף - פריטי רשות לקורסים הנלמדים במכללה.
  3. נחוץ - פריטים הנדרשים לבניית אוסף הגרעין של הנושא בספריה.
  4. רצוי - פריטים להעשרה של הנושא.

 

6.3.5.2.        ספרים

 

הספרייה חייבת לרכוש ספרים הנזכרים ברשימות הביבליוגרפיות בסילבוסים של הקורסים הנלמדים במכללה. בנוסף לכך הספרייה תרכוש ספרים לשם עדכון האוסף בכל התחומים שנזכרו לעיל.

 

6.3.5.3.        כתבי-עת

 

נרכשים כתבי העת האקדמיים הנדרשים לתמיכה בתוכניות הלימודים ושהם מרכזיים בתחומם והיוצאים לאור בפורמט מודפס ובפורמט אלקטרוני בעברית ובלועזית.

 

6.3.5.4.        עיתונים יומיים

 

נרכש מינוי אלקטרוני לעיתון יומי עברי "הארץ" שמשקף את הדעות הרווחות בציבור הישראלי.

6.3.5.5.        תדפיסים

 

לאוסף התדפיסים נכנס חומר המופיע בסילבוסים של קורסים. כמו כן, מצוי באוסף זה חומר שלא ניתן לרכוש או שלא כדאי לרכוש מסיבות גיל הספר, ומספר מועט של עמודים שנדרשים מתוכו.

אוסף התדפיסים עבר תהליך של דיגיטציה שבו נסרקו התדפיסים והפכו לקובצי PDF. הקבצים הסרוקים מקושרים לקטלוג הספריה.

 

6.3.5.6.        עבודות לתואר שני ושלישי

 

נרכשות עבודות לתואר שני ושלישי עדכניות שהתפרסמו בתחום מדעי החברה בכלל ובתחום החינוך בפרט ושהן רלוונטיות לתחומי לימוד אלה במכללה.

 

6.3.5.7.        מפות

 

נרכשות מפות מקופלות או מגולגלות. מפות המצורפות לספרים, נשמרות במדור המדיה בספריה, ואין התייחסות אליהן כאל אוסף נפרד.

 

6.3.5.8.        סרטים

 

הספרייה רוכשת סרטים הדרושים לצורכי לימוד והדגמה. בנוסף לכך הספרייה רוכשת סרטים לשם עדכון האוסף בכל התחומים שנזכרו לעיל. כמו כן, יש לספריה מנוי בספריית הסרטים "האוזן השלישית" בסניפי חיפה, תל-אביב וירושלים לשם השאלת סרטים לצורכי הקרנת סרטים רלוונטיים לשיעורי הוידיאו והאנימציה.

 

 

 

 

 

 

 

 

6.3.5.9.        תקליטורים

6.3.5.9.1.  תקליטורי יעץ

 

נרכשים תקליטורים בתחום היעץ, אשר אינם נמצאים בפורמט אחר, או אשר נמצאים בדפוס אך יש להם ערך מוסף כמדיה אלקטרונית (תמונות, טבלאות, וכו').

 

6.3.5.9.1.1.                תקליטורים שהנם מאגרי מידע

 

נרכשים תקליטורים שהנם מאגרי מידע בתחומים הנלמדים בקמפוס.

 

6.3.5.9.1.2.                תקליטורים שהם מאגרי תמונות

 

הספריה רוכשת עבור אגף המדיה תקליטורים שהם מאגרי תמונות לצורך שילובם במאגר המידע הדיגיטאלי וכגיבוי לאוסף השקופיות.

 

6.3.5.9.2.   תוכנות

 

הספרייה אינה כוללת תוכנות באוספיה.

 

6.3.6.   אוספים מיוחדים

 

6.3.6.1.        שפות

 

נרכשים חומרים בשפות : עברית, אנגלית, ערבית, רוסית ועוד לפי דרישה.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.3.6.2.        פרסומי המכללה

 

הספרייה רואה צורך וחובה לאסוף את כל הפרסומים האקדמיים וקטלוגים של תערוכות אשר מתפרסמים במכללה ו/או על-ידי אנשי הסגל שלה. הדבר כולל גם מקראות ופרסומים אשר נדרשים לקורסים הנלמדים במכללה.

 

6.3.6.3.        פרסומי המכללות להכשרת מורים

 

הספרייה רואה צורך וחובה לאסוף את כל הפרסומים האקדמיים אשר מתפרסמים במכללות להכשרת מורים.

 
6.3.6.4.        פרסומים פופולאריים

 

ספרות פופולארית להעשרה (עזרה עצמית, פסיכולוגיה שימושית, ניהול, מדע פופולארי, וכו') נרכשת לאור קריטריונים של איכות אקדמית : נושא, מחבר, הוצאה לאור.

אלבומי תמונות של צלמים ידועים נרכשים במידת הצורך.

מדריכי טיולים נרכשים במידה מוגבלת, כתמיכה במחלקה לאדריכלות.

 

6.3.7.   ריבוי עותקים

 

מדיניות הספרייה היא לרכוש עותק אחד מכל פריט מוזמן. במידה ונוצר מחסור בעותקים ראשית יש לבדוק את משך זמן ההשאלה של הספרים, ולקצר אותו אם ניתן. במידה ולא ניתן לקצר את משך זמן ההשאלה, יש לרכוש עותקים נוספים לפי צורך.

 

6.3.8.   פרסומים ממשלתיים

 

הספרייה רוכשת שנתונים ממשלתיים לפי הקריטריונים של רכישת ספרים וכתבי עת.

 

6.3.9.   מתנות ותרומות

 

6.3.9.1.        מתנות ספרים וכתבי-עת

 

קבלת מתנה של ספרים וכתבי-עת תתבצע על-פי הכללים הבאים :

א.     באם התרומה מתאימה לאוסף הקיים ולצורכי קהל היעד של המוסד.

ב.      בהתייחסות למצבם הפיזי של הפריטים.

הספריה שומרת לעצמה זכות לקבל או לדחות מתנה, במלואה או בחלקה.

הספרייה שומרת לעצמה זכות לנפות מן האוסף הנתרם את אותם פריטים אשר אינם מתאימים או קיימים במלאי, ולמסור אותם לגורמים אשר היא בוחרת. אין הספרייה מתחייבת להשיב פריטים אלו לתורם.

הספרייה תשלב את פריטי האוסף הנתרם באוסף הקיים, על פי נושא, בהתאם לשיטת המיון העשרונית (דיואי). זאת למעט ספרים נדירים אשר יטופלו כיאה לספרים מסוג זה.

מתנות אלו יתקבלו בתיאום עם מנהל/ת הספרייה.

 

6.3.9.2.        תרומות כספיות

 

תרומות כספיות עבור הספריה לצורך רכישת חומר מודפס, ציוד או שירותים יועברו דרך הנהלת המוסד. ייעוד הכספים למימון רכישה כלשהי ייעשה בתאום עם מנהל/ת הספרייה.

 

6.3.9.3.        הוקרת התרומה

 

קבלת תרומה תאושר במכתב מטעם הספרייה, אלא אם כן התורם מציין כי אין ברצונו לקבל זאת.

שם התורם יצוין ברשומה הביבליוגרפית של כל פריט אשר יקוטלג בקטלוג הספרייה. על-פי רצון התורם, יצוין שם התורם גם בכריכת הספר, על גבי מדבקת "אקס ליבריס". תוכן המדבקה יסוכם מראש בין שני הצדדים.

 

7.     דילול האוסף

 

כשייוצר מצב של עומס יתר במדפי הספריה תערוך הספריה דילול באוספיה. דילול האוסף יתבצע על-פי הקריטריונים הבאים:

  1. ספר שניזוק כתוצאה מכך עיבד מערכו האקדמי.
  2. ספר ישן שעיבד מערכו האקדמי.
  3. עותקים כפולים של ספרים ידוללו על-פי חשיבות הספר לצרכי הביבליוגרפיה.
  4. כתבי-עת שעיבדו מערכם האקדמי ו/או כתבי עת כפולים יוצאו מהאוסף אחת לשנתיים.

ספרים וכתבי-עת שניזוקו ייזרקו. פריטים שמצבם סביר ימסרו למחלקת התיפעול לצורך חלוקה לסטודנטים.

 

8.     צוות העובדים

8.1.   תרשים ארגוני

 

תרשים ארגוני

 

9.     מועדי ושעות פעילות הספריה

 

ימים א-ה                            08:30-18:00

ימי שישי                             08:00-12:00

שירותי הספריה נסגרים רבע שעה לפני שעת סגירת הספריה.

הודעות על שינויים בשעות הפעילות, כולל חופשת הקיץ, מתפרסמים באמצעות אתר הספריה ושילוט בספריה.

 

10. פתיחת כרטיס קורא

 

סטודנט המעוניין בזכויות השאלה בספריה ימסור לגזברות המכללה צ'ק פיקדון בגובה של 400 ₪ ללא תאריך. הצ'ק יוחזר לסטודנט בתום לימודיו במכללה, אם אין כלפיו תביעה בגין אובדן או נזק לפריט כלשהו ששאל מאוסף הספריה.

 

11. תאים לאחסון תיקים

 

הכניסה לספריה עם תיקים אסורה. יש להשאיר את התיקים בתאים המיועדים לכך והמצויים במבואה. התאים מיועדים למשתמשי הספריה בלבד ואך ורק למשך שהותם בתחומיה.

 

12. כללי התנהגות בספריה

 

1.       אין להיכנס לספריה עם תיקים.

2.       אין להיכנס לספריה עם אוכל ו/או שתייה (כולל מים)

3.       אין לעשן בספריה

4.       יש לכבות טלפונים ניידים לפני הכניסה לספריה. קורא שמכשיר הטלפון שלו יצלצל יאלץ לצאת מתחומי הספרייה.

5.       יש למלא אחר הוראות הספרנים, ולהציג בפניהם תעודה מזהה על-פי דרישתם.

6.       יש לשמור על סדר וניקיון בתחומי הספרייה.

7.       יש לשמור על השקט בכל תחומי הספרייה.

8.       יש לשמור על שלמות הספרים וניקיונם. פגיעה או השחתה בשלמות חומר ספרייתי או בציוד ורכוש הספרייה הינה עבירה חמורה והטיפול בה יועבר לוועדת המשמעת המכללתית.

9.       קורא שהשתנו פרטיו האישיים עקב העתקת מקום מגוריו למקום אחר חייב להודיע לספריה את כתובתו/ה החדשים ו/או כל פרט אחר שהשתנה לעומת רישומי הספריה.

10.   מנהל הספריה רשאי להורות על הפסקת שירותיה לקוראים שאינם עומדים בתקנון.

 

13. שירותים נוספים

 

א.       מכונות צילום בתשלום בקומת כתבי-העת שבספריה.

ב.       צורבים המיועדים להורדת אוספי תמונות ממאגר התמונות הדיגיטאלי.

ג.        סורקים לסריקה של תמונות מספרים.

 

14. שינויים בתקנון

 

מנהל הספריה רשאי לשנות או להוסיף סעיפים בתקנון מעת לעת ומתחייב להוציא לאור תקנון מעודכן בעשותו זאת.

התקנון והעדכונים מחייבים את כלל משתמשי הספריה מרגע פרסומם.

 

15. חלות התקנון

 

הקוראים מתבקשים למלא אחר כל סעיפי תקנון הספריה הנמצא בדלפקי השירות.

אי ציות לכללים המפורטים בתקנון ולפניות הספרנים יחשב כעבירת משמעת.

המפר את הכללים המפורטים בתקנון יופנה אל ועדת המשמעת המכללתית ובה בעת תישלל זכותו להשתמש בספריה ובשירותיה עד לסיום תהליך הבירור המשמעתי.

מנהל הספריה ראשי לשלול מקורא את הזכות להשתמש בשירותי הספריה לתקופה מוגבלת גם ללא ועדת משמעת.

 

16. אחריות לקיום התקנון

 

מנהל הספריה אחראי לכתיבת התקנון. צוות הספריה בכללו מנהל הספריה יהיו אחראיים לקיומו ולאכיפתו של התקנון.